Τρίτη, Αυγούστου 30, 2011

Καλώς το κι ας άργησε...

"Υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων τάσσεται με απόφαση που αναμένεται να εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ΣτΕ επικαλείται το άρθρο του Συντάγματος περί επαγγελματικής ελευθερίας, δηλαδή ελεύθερης επιλογής και άσκησης επαγγέλματος και ως εκ τούτου αποκλείει τη διατήρηση κλειστών επαγγελμάτων για οποιουσδήποτε λόγους.
"

Αν δε κάνω λάθος το Σύνταγμα δεν υπέστη καμιά πρόσφατη αναθεώρηση ως προς το θέμα της ελεύθερης επαγγελματικής επιλογής...
που ήταν το ΣτΕ τα τελευταία 30 χρόνια?

Σε άλλο πλανήτη?
Ή μήπως πρέπει να τροποποιηθεί η ονομασία του σε Συμβούλιο της Παραγγελίας?